Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
INSPEKTORA W WYDZIALE ZARZĄDZANIA DROGAMI I TRANSPORTU W URZĘDZIE MIASTA KUTNO
Status
Aktualne

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko pracy – Inspektora
w Urzędzie Miasta  Kutno
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy – Inspektora w Wydziale Zarządzania Drogami i Transportu w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23.11.2021 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pan Patryk Stempniak  zamieszkały w Kutnie. Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale  Zarządzania Drogami i Transportu w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło  2 kandydatów, z których 1 nie spełnił wymagań formalnych konkursu. Komisja Konkursowa stwierdziła, że wybrany kandydat posiada odpowiednie doświadczenie oraz staż pracy gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Inspektora w Wydziale Zarządzania Drogami i Transportu w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata.