Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
PODINSPEKTORA/INSPEKTORA W CENTRUM DIALOGU I SAMORZĄDNOŚCI W BIURZE PRASOWYM
Status
Aktualne

 Informacja o wyniku naboru
na stanowisko pracy – Inspektora
w Urzędzie Miasta Kutno
Plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Podinspektora/Inspektora w Centrum Dialogu i Samorządności w Biurze Prasowym w Urzędzie Miasta Kutno ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18.11.2021 roku.

W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pan Kamil Klimaszewski zamieszkały w Kutnie.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Podinspektora/Inspektora w  Centrum Dialogu i Samorządności w Biurze Prasowym w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 3 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne konkursu.
Do rozmowy nie przystąpił jeden z kandydatów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wykształcenie oraz staż pracy zgodne z wymaganiami określonymi  w ogłoszeniu o naborze, a także wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu zadań przypisanych do stanowiska Inspektora w Centrum Dialogu i Samorządności w Biurze Prasowym w Urzędzie Miasta Kutno.