Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY – INFORMATYKA

Stanowisko
Informatyk
Miejsce
Urząd Miasta Kutno
Status
Aktualne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO PRACY – INFORMATYKA

W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO

plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Informatyka w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Kutno

ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27.06.2023 roku

 

         W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pan Mateusz Kudelski zamieszkały w Kutnie.

         Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Informatyka w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 2 kandydatów,  z których 1 nie spełnił wymagań formalnych konkursu.

         Komisja Konkursowa przeprowadziła test wiedzy dla kandydata, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Stwierdzono, że wybrany kandydat osiągnął stuprocentowy wynik testu, posiada niezbędne kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy wymagane w ogłoszeniu       o naborze, a także wiedzę merytoryczną gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Informatyka w Biurze Informatyków w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata.

        

 

Kutno, dnia 14.07.2023 roku