Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

Stanowisko
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie
Status
Aktualne

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy
- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Kutnie
ul. Warszawskie Przedmieście 10a
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 06.04.2023 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pan Grzegorz Chojnacki zamieszkały w Kutnie.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło dwóch kandydatów. Spełnili oni wymogi formalne konkursu. Z kandydatami została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Wybrany kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, specjalizację, staż pracy wymagany
w ogłoszeniu o naborze, a także właściwą wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadań przypisanych do stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.