Biuletyn Informacji Publicznej

Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

Flaga Polski i godło

Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki, na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra zostało przyznawane dla Miasta Kutno w formie dotacji celowej na podstawie porozumień w kwocie 59.247 zł.

Dofinansowanie: 59.247 zł dla 7 szkół podstawowych

Wkład własny: 19.997 zł

Całkowita wartość zadania: 79.244 zł

logo programu i ministerstwa