Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Podinspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI W URZĘDZIE MIASTA KUTNO
Status
Aktualne

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko pracy – Podinspektora
w Urzędzie Miasta Kutno
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Podinspektora w Wydziale Inwestycji
w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24.11.2022 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru został wybrany Pan Paweł Mikołajczyk.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło sześciu kandydatów. Czterech z nich nie spełniło wymogów formalnych konkursu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z dwoma kandydatami stwierdzono, że wybrany kandydat spełnił wymogi formalne konkursu oraz oczekiwania dotyczące w/w stanowiska tj. posiada odpowiednie wykształcenie, staż pracy zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Wybrany kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu zadań przypisanych do stanowiska Podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Kutno.                         

Kutno, dnia 09.12.2022 roku