Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekty UE

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Termin realizacji projektu: od 04.05.2020 r. do 04.11.2020 r.

Wnioskodawca: Miasto Kutno

Kwota dofinansowania projektu: 99.838,20 zł

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki. Dzięki dofinansowaniu zostało kupionych 42 laptopy oraz 42 modemy, które trafiły do szkół podstawowych. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.