Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekty UE

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Termin realizacji projektu: od 08.06.2020 r. do 08.12.2020 r.

Wnioskodawca: Miasto Kutno

Kwota dofinansowania projektu: 105.000,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie uczniom z rodzin wielodzietnych możliwości realizowania zdalnej nauki. Dzięki dofinansowaniu zostało kupionych 49 laptopów, które trafiły do szkół podstawowych. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom z rodzin wielodzietnych 3+, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.