Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

Projekt pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

Projekty UE

Projekt pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa IV – Społeczeństwo Informacyjne
Działanie IV.2 – E-Usługi publiczne

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.lodzkie.pl

Całkowita wartość projektu: 21 533 000,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 18 303 050,00 PLN

Partner projektu: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Całkowita wartość podprojektu: 69 135,27 PLN

Kwota dofinansowania podprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 58 764,97 PLN

Celem głównym projektu jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

Okres realizacji prac budowlanych: 2009-2011

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego