Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.06.01.00-00-052/11 pn. "Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego"

Projekt nr RPLD.06.01.00-00-052/11 pn. "Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego"

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.06.01.00-00-052/11 pn. „Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa VI – Odnowa obszarów miejskich
Działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość projektu: 3 062 140,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 602 819,00 zł

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe prace budowlano - montażowe oraz prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowego Dworku Modrzewiowego (Dworu Chlewickich) przy ul. Narutowicza 20 w Kutnie.

Okres realizacji: 2011-2012

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego