Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.05.04.00-00-057/10 pn. "Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie"

Projekt nr RPLD.05.04.00-00-057/10 pn. "Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie"

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.05.04.00-00-057/10 pn. „Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa V – Infrastruktura społeczna
Działanie V.4 - Infrastruktura kultury

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość projektu: 4 748 648,36 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 345 410,18 zł

W ramach realizacji projektu dokonano adaptacji na potrzeby widowiskowe i multimedialne budynku dawnego Teatru, tzw. Domu Dochodowego Straży Ogniowej w Kutnie.

Okres realizacji: 2011-2012

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego