Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.03.04.00-00-028/11 pn.: „Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą”

Projekt nr RPLD.03.04.00-00-028/11 pn.: „Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą”

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.03.04.00-00-028/11 pn.: „Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.4 – Rozwój otoczenia biznesu

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax. 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, www.cop.lodzkie.pl

Całkowita wartość projektu: 5 211 878,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 387 720,70 zł

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kompleksowych prac budowlano – instalacyjnych w ul. Poprzecznej, w wyniku których nastąpiło uzbrojenie terenów inwestycyjnych należących do Miasta Kutno. Na zakres prac składało się wykonanie wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz budowa drogi.

Okres realizacji: 2013 - 2014 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego