Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.03.02.00-00-017/13 pn.: "Kutno - miasto róż"

Projekt nr RPLD.03.02.00-00-017/13 pn.: "Kutno - miasto róż"

Projekty UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji: Projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-017/13 pn.: "Kutno - miasto róż"

Całkowita wartość projektu: 4 205 700,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 440 970,00zł

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax. 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego