Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.02.06.00-00-055/09 pn. "Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3"

Projekt nr RPLD.02.06.00-00-055/09 pn. "Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3"

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.02.06.00-00-055/09 pn. "Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie II.6 - Ochrona powietrza

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 4 876 560,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 901 248,00 zł

W ramach realizacji Projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja budynków trzech kutnowskich gimnazjów. Projekt zakłada m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a w przypadku Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 także przeprowadzenie kompleksowej modernizacji instalacji c.o.

Okres realizacji: 2010-2012

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego