Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.01.01.00-00-084/09 pn. "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej zachodniej dzielnicy przemysłowej Kutna poprzez połączenie ul. Wygoda z ul. Mickiewicza"

Projekt nr RPLD.01.01.00-00-084/09 pn. "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej zachodniej dzielnicy przemysłowej Kutna poprzez połączenie ul. Wygoda z ul. Mickiewicza"

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-084/09 pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej zachodniej dzielnicy przemysłowej Kutna poprzez połączenie ul. Wygoda z ul. Mickiewicza” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa I – Infrastruktura transportowa
Działanie I.1 - Drogi

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 7 998 730,63 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 999 047,97 zł

W ramach realizacji Projektu wybudowana została droga łącząca ulicę Wygoda z ulicą Mickiewicza w Kutnie o długości 0,69 km wraz z: mostem na rzece Ochni, chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem oraz kanalizacją deszczową.

Okres realizacji: 2009-2010

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego