Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.01.01.00-00-083/09 pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702"

Projekt nr RPLD.01.01.00-00-083/09 pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702"

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-083/09 pn.:„Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa I – Infrastruktura transportowa
Działanie I.1 - Drogi

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość projektu: 9 713 629,59 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 749 293,32 zł

Celem realizacji projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702. Zakres inwestycji obejmował budowę i przebudowę dwóch krzyżujących się ze sobą ciągów komunikacyjnych, tj. drogi gminnej w ciągu ulic Metalowa – Górna oraz drogi gminnej biegnącej w ciągu ulic Wodna - Wschodnia.

Okres realizacji prac budowlanych: 2012 - 2014

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego