Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD-02-06-00-00-017/08 pn. "Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 9"

Projekt nr RPLD-02-06-00-00-017/08 pn. "Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 9"

Projekt nr RPLD-02-06-00-00-017/08 pn. "Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 9"

Projekt nr WND-RPLD-02-06-00-00-017/08 pn. „Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 9” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie II.6 - Ochrona powietrza

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 5 519 264,18 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 759 736,72 zł

W ramach realizacji Projektu zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: SP 1 – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej, wymiana okien w budynkach, wymiana okien w piwnicach, wymiana drzwi wejściowych do budynku, modernizacja węzła c.o. i węzła c.w.u.

SP 9 – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropodachu na basenie, wymiana okien w budynkach, wymiana okien na basenie, wymiana okien w piwnicach, wymiana drzwi wejściowych do budynku, regulacja instalacji c.o.

Okres realizacji: 2009-2010

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego