Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr 315/2004 pn. "Budowa ulicy Wschodniej w Kutnie wraz z infrastrukturą - część drogowa"

Projekt nr 315/2004 pn. "Budowa ulicy Wschodniej w Kutnie wraz z infrastrukturą - część drogowa"

Projekt nr 315/2004 pn. "Budowa ulicy Wschodniej w Kutnie wraz z infrastrukturą - część drogowa"

Projekt nr 315/2004 pn. „Budowa ulicy Wschodniej w Kutnie wraz z infrastrukturą – część drogowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.1 – Infrastruktura drogowa

Nazwa Beneficjenta: Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Pośrednicząca – Wojewoda Łódzki

Całkowita wartość Projektu: 2 227 705,54 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 567 067,90 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.10/I/1.1.1/315/04/U/187/05 z dn. 6 grudnia 2005 r.

W ramach realizacji Projektu wybudowano 816 mb. drogi wraz z poboczami o szerokości 7 metrów.

Okres realizacji: 2004-2005