Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

Upał
28.06.2022 14:29 - 29.06.2022 23:59

Dziś i jutro nie będzie upału.

więcej informacji o Odwołanie ostrzeżenia Nr45 - Upał
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - SP nr 9 w Kutnie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - SP nr 9 w Kutnie

Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675). Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to: 12.000,00 zł, zaś wkład własny organu prowadzącego – Miasta Kutno to: kwota 3.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 15.000,00 zł. Subwencja zostanie przeznaczona na zakup: lektur szkolnych, książek dla młodszych dzieci i młodzieży, nowych mebli do biblioteki szkolnej (szafy, stolików i krzeseł).