Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt: „Ekopracownia pod chmurką” realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 5 „Stokrotka” w Kutnie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Królestwo owadów”

Projekt: „Ekopracownia pod chmurką” realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 5 „Stokrotka” w Kutnie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Królestwo owadów”

Projekty UM Kutno

Projekt: „Ekopracownia pod chmurką” realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 5 „Stokrotka” w Kutnie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Królestwo owadów” uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie dotacji.

Wartość ogólna projektu: 54 668,00 PLN

Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 49 184,00 PLN

Beneficjentem projektu jest Miasto Kutno. Udział własny wynosi: 5 484,00 PLN

W ramach realizacji projektu :

  • zakupione zostaną elementy wyposażenia punktu dydaktycznego, pomoce dydaktyczne
  • z zakresu edukacji ekologicznej wykorzystane podczas zajęć z dziećmi,
  • wykonane zostaną nasadzenia nowych roślin oraz prace pielęgnacyjne na już istniejących nasadzeniach,
  • w utworzonym punkcie dydaktycznym organizowane będą zajęcia edukacyjne z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych w wybranych częściach tematycznych: „Z wizytą u pszczół”, „Z wizytą u motyli” i „Z wizytą u mrówek”.

www.zainwestujwekologie.pl