Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

  • Naczelnik 24 253 11 35
  • Zastępca Naczelnika 24 253 11 68
  • Inspektorzy 24 253 11 68
  • Ewidencja Działalności Gospodarczej 24 253 12 52