Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  24.05.2024
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Kutno Nr LXXXI/746/24 z dnia 19 marca 2024 r.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  24.05.2024
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Kutno Nr LXXXI/745/24 z dnia 19 marca 2024 r.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Przemysłowa

  Data zamieszczenia postępowania
  16.05.2024
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr LXXXIII/768/24 Rady Miasta Kutno z dnia 23 kwietnia 2024 r.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Sklęczkowska

  Data zamieszczenia postępowania
  16.05.2024
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  zbycia Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.
  Więcej informacji
 • III nabór wniosków o dzierżawę miejsc na prowadzenie sezonowych ogródków gastronomicznych

  Data zamieszczenia postępowania
  26.04.2024
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno informuje, iż po rozpatrzeniu wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia z dnia 3 kwietnia 2024 r. oraz z dnia 12 kwietnia 2024 r., dotyczących dzierżawy z przeznaczeniem na funkcjonowanie sezonowych ogródków gastronomicznych, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego pozostały cztery miejsca oznaczone numerami 1, 2, 3 i 4. Wnioski o dzierżawę tylko jednego z wyznaczonych miejsc można składać - w terminie do dnia 6 maja 2024 roku, do godz.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata

  Data zamieszczenia postępowania
  22.03.2024
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.
  Więcej informacji