Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

15.07.2024 14:00 - 16.07.2024 19:00

UWAGA - UPAŁ !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - upał/2
Biuletyn Informacji Publicznej

„Dom Dochodowy” Straży Ogniowej

„Dom Dochodowy” Straży Ogniowej

Pomysłodawcą budowy „Domu Dochodowego” Straży Ogniowej był dr Antoni Troczewski. To tutaj według pomysłodawcy miało się skupiać życie społeczno-patriotyczne mieszkańców Kutna i powiatu. Projekt architektoniczny budynku w stylu eklektycznym bezpłatnie wykonał architekt Kazimierz Stebelski – członek Towarzystwa Strażackiego. Plac pod budowę przekazały władze miasta, na prawach wieczystej dzierżawy. 10 IX 1899 r. położony został kamień węgielny pod budowę obiektu, a wyświęcenia fundamentów dokonał dziekan, ksiądz prałat Piotr Zbrowski.
Uroczyste otwarcie „Domu Dochodowego” odbyło się 20 XII 1908 r., choć już od sierpnia 1900 r. w sali teatralnej odbywały się koncerty, przedstawienia i zebrania. W styczniu 1904 r. z odczytem w sali teatralnej gościł Henryk Sienkiewicz. W gmachu dawnego teatru znajduje się rzadko dziś spotykane dzieło sztuki – malowidło plafonowe, alegoryczne z muzą tańca i pieśni – Terpsychorą.
W 2012 r. obiekt przeszedł modernizację i obecnie mieści Centrum Teatru, Muzyki i Tańca.

dr J. Saramonowicz