Biuletyn Informacji Publicznej

Tomasz Rędzikowski

Tomasz Rędzikowski

Kadencja IX Informacje
Klub
Klub Radnych Porozumienie dla Kutna
Komisja
Komisja Pomocy Społecznej, Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Komisja Rozwoju Miasta i Gospodarki Gruntami
E-mail
t.redzikowski@um.kutno.pl
Telefon