Biuletyn Informacji Publicznej

Zadanie pn.: „Termomodernizacja Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie przy ul. Bema 15”

Zadanie pn.: „Termomodernizacja Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie przy ul. Bema 15”

Projekty UM Kutno

Zadanie pn.: „Termomodernizacja Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie przy ul. Bema 15”

Wartość ogólna zadania: 524.645,67 PLN

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formach pożyczki i dotacji do łącznej wysokości 182.019,00 PLN

Zakres projektu:

  • ocieplenie pod gruntem,
  • ocieplenie ścian budynku,
  • ocieplenie dachu budynku,
  • wymiana opraw oświetleniowych,
  • roboty towarzyszące termomodernizacji,
  • roboty towarzyszące robotom elektrycznym.

www.zainwestujwekologie.pl