Biuletyn Informacji Publicznej

Zadanie pn. "Echo niesie-co słychać w ogrodzie i w lesie" - projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 8 "Promyczek" w Kutnie

Zadanie pn. "Echo niesie-co słychać w ogrodzie i w lesie" - projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 8 "Promyczek" w Kutnie

Projekty UM Kutno

Od  21 marca do 30 czerwca 2017 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Kutnie jest realizowany Projekt Edukacji Ekologicznej pn. "Echo niesie-co słychać w ogrodzie i w lesie" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu na zadanie "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017"

Udział własny w finansowaniu projektu ma też Miasto Kutno, które jest Beneficjentem projektu.

Wartość ogólna zadania wynosi 16 613, 00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 14 113,00 PLN

W ramach realizacji projektu:

  • przedszkole wzbogaci się o pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi z zakresu edukacji ekologicznej
  • będą zorganizowane 4 wycieczki finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i  Miasta Kutno
  • odbędą się warsztaty pszczelarskie
  • zorganizowane zostaną konkursy z nagrodami dla dzieci, rodziców i zaprzyjaźnionych przedszkoli miejskich
  • będą nowe nasadzenia roślin w ogrodzie przedszkolnym
  • odbywać się będą ciekawe zajęcia dla dzieci z zakresu edukacji ekologicznej

www.zainwestujwekologie.pl