Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków 23”

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków 23”

Projekty UM Kutno

www.wfosigw.lodz.pl

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków 23”

Wartość ogólna zadania: 1.535.244,92 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formach pożyczki i dotacji w łącznej kwocie 981.092,00 zł

Opis zakresu projektu:

  • ocieplenie elewacji (w tym ocieplenie fundamentów),
  • wymiana drzwi,
  • wymiana okien,
  • instalacja c.o.,
  • ocieplenie dachu,
  • prace towarzyszące termomodernizacji,
  • prace towarzyszące modernizacji dachu,
  • roboty uzupełniające - instalacja c.o.