Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Siemiradzkiego w Kutnie”

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Siemiradzkiego w Kutnie”

Projekty UM Kutno

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Siemiradzkiego w Kutnie”

Wartość ogólna zadania: 455.399,50 zł

Wysokość umorzenia: 235.104,00 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy o umorzenie.

Opis zakresu projektu:

  • budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
  • nadzór nad robotami budowlanymi.
     

www.zainwestujwekologie.pl