Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9

Opady śniegu
Rodzaj ostrzeżenia meteorologicznego
Opady śniegu
Zakres obowiązywania

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/ 1

Obszar województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność od godz. 11:00 dnia 03.02.2023 do godz. 21:00 dnia 03.02.2023

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 20:06 dnia 02.02.2023

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 łódzkie/kutnowski od 11:00/03.02 do 21:00/03.02.2023 przyrost pokrywy około 10 cm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9.pdf
159.43 KB Pobierz