Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
Status
Aktualne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy
–  Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 03.11.2023 roku

 

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Marta Janiak  zamieszkała w Krośniewicach.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kutno wpłynęło 31 ofert, 1 oferta po terminie, a 7 nie spełniło wymagań formalnych konkursu.
Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z 23 kandydatami, stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wymagane w ogłoszeniu o naborze wykształcenie wyższe, staż pracy, a także wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe do realizacji zadań z zakresu ustaw wymaganych na stanowisku Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata. 
    
Dokumenty aplikacyjne osób, które uczestniczyły w naborze można odebrać w pokoju 233 Urzędu Miasta Kutno do dnia 8 grudnia 2023 roku. Po tym terminie dokumenty zostaną niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

Kutno, dnia 17 listopada 2023 roku

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Skan informacji o wynikach naboru
200.77 KB Pobierz