Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA W URZĘDZIE MIASTA KUTNO

Stanowisko
Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
Miejsce
Urząd Miasta Kutna
Status
Aktualne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –  Inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 02.01.2023 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Paulina Znyk zamieszkała w Kutnie.
Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło dziewięciu kandydatów. Siedmiu z nich nie spełniło wymogów formalnych konkursu. Z dwoma kandydatami została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której stwierdzono, że wybrany kandydat spełnił wymogi formalne konkursu oraz oczekiwania dotyczące w/w stanowiska tj. posiada  odpowiednie wykształcenie, staż pracy wymagany w ogłoszeniu o naborze, a także posiada wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadań przypisanych do stanowiska Inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym.
    

Kutno, dnia 23.01.2023 roku

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY – INSPEKTORA W URZĘDZIE MIASTA KUTNO
159.6 KB Pobierz