Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy - Aplikanta w Straży Miejskiej

Stanowisko
Aplikant w Straży Miejskiej
Status
Aktualne

Informacja o wyniku naboru
Na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Kutno
Plac marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy –
 aplikanta w Straży Miejskiej
w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27.12.2022 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru nie został wybrany żaden kandydat.

Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło dwóch kandydatów, jednak żaden z nich nie spełnił wymogów formalnych konkursu.
Komisja uznała nabór na w/w stanowisko za nierozstrzygnięty.

Kutno, dnia 10.01.2023 roku