Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Finansów i Budżetu

Naczelnik 24 253 11 36
Zastępca Naczelnika ds. Finansów i Budżetu 24 253 12 24
Zastępca Naczelnika ds. Podatków, Opłat i Egzekucji 24 253 12 58
Kasa, Księgowość Podatkowa 24 253 12 38
Podatek od Środków Transportowych 24 253 12 35
Podatek od Nieruchomości 24 253 12 36, 24 253 12 58
Inspektorzy 24 253 11 50, 24 253 12 03, 24 253 12 04, 24 253 12 12, 24 253 12 34, 24 253 12 37, 24 253 11 24