Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 29-go listopada 4

  • Kierownik 24 254 28 84
  • Zastępca Kierownika 24 253 11 56
  • Inspektorzy 24 253 11 56