Biuletyn Informacji Publicznej

Gratulacje dla Stowarzyszenia Grupa Przyjaciół "od jutra"

zdjęcie

Złoty Ekslibris!
To był ważny dzień…  6-miesięczna praca zespołowa została nagrodzona! I to jak! Dziękujemy dyrekcji Kutnowskiego Domu Kultury za uczynienie naszemu zespołowi redakcyjnemu niespodzianki i zgłoszenie albumu do Nagrody Złoty Ekslibris. Jury Nagrody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi doceniło publikację i oto mamy ZŁOTY EKSLIBRIS ZA NAJLEPSZE WYDAWNICTWO ALBUMOWE O ZIEMI ŁÓDZKIEJ ZA 2023 ROK!
27 maja 2024 roku w siedzibie WBP w Łodzi odbyła się 32. Edycja Nagrody „Złoty Ekslibris” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Dziękujemy  mieszkańcom powiatu kutnowskiego za fotografie!
Dziękujemy Staroście Kutnowskiemu Danielowi Kowalikowi  za Patronat Honorowy i wstęp do albumu!
Dziękujemy  Paulinie Andryszczak za artyzm w projektowaniu i wspaniałą współpracę!
Publikacja  „Kutnowskie w dawnej fotografii. Album ze zdjęciami powiatu kutnowskiego” powstała w ramach zadania publicznego pt. „Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego” sfinansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2023 rok Łódzkie na Plus, a realizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół „od jutra”  z siedzibą w Kutnie przy ul. Teatralnej 1, które jest wydawcą albumu.
Nagroda „Złoty Ekslibris” została ustanowiona w 1992 roku, z okazji 75-lecia istnienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Nagroda jest przyznawana w pięciu kategoriach: Najlepsza Książka o Łodzi, Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi, Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej, Najlepsza Powieść o Łodzi i Ziemi Łódzkiej Nagroda ma charakter honorowy. Od roku 2012 jest to okolicznościowa statuetka zaprojektowana i wykonana przez artystę rzeźbiarza Rafała Frankiewicza oraz dyplom autorstwa artysty grafika Włodzimierza Rudnickiego.
Członkowie zespołu redakcyjnego publikacji  „Kutnowskie w dawnej fotografii. Album ze zdjęciami powiatu kutnowskiego”, którzy otrzymali Złoty Exlibris: Bożena Gajewska, Teresa Mosingiewicz, Krzysztof Ryzlak

Tekst i zdjęcia: Bożena Gajewska 

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie