Biuletyn Informacji Publicznej

93 lata temu zmarł Antoni Troczewski

93. rocznica śmierci dra Antoniego Troczewskiego

W środę (22.09) minęły 93 lata od śmierci dra Antoniego Troczewskiego. Z tej okazji przy pomniku znajdującym się w pobliżu Willi Troczewskiego złożono kwiaty i przypomniano postać honorowego obywatela Kutna.

Doktor Antoni Troczewski jest jedną z ważniejszych postaci w dziejach Kutna. Urodził się 1 czerwca 1861 roku w Łomży. Lata szkolne, studia i początki kariery zawodowej spędził w Warszawie. W październiku 1890 roku osiedlił się w Kutnie, a w 1891 roku objął funkcję lekarza w szpitalu św. Walentego.

Wkrótce po przybyciu do Kutna został członkiem Ochotniczej Straży Ogniowej. W 1897 roku została mu powierzona funkcja Prezesa Zarządu Towarzystwa Strażackiego.

Doktor Antoni Troczewski to postać wyjątkowa. Miał ogromny wpływ na rozwój Kutna pod względem kulturalnym, gospodarczym i ekonomicznym. Całe życie kierował się dewizą "nic dla siebie, wszystko dla innych".

Zebrani przed willą dra Troczewskiego goście uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Antoniemu Troczewskiemu. Druga część uroczystości odbyła się przed grobem małżeństwa Troczewskich na cmentarzu parafialnym w Kutnie, gdzie modlitwę za doktora Troczewskiego i jego żonę Ludmiłę poprowadził ks. dziekan Jerzy Swędrowski.

Uroczystości przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.