Biuletyn Informacji Publicznej

Wyciągi z szuflady – KONKURS POETYCKI

Data wydarzenia
-
Miejsce
Kutnowski Dom Kultury

Uwaga! Ze względu na przesunięcie terminu Festiwalu Złoty Środek Poezji przedłużamy termin składania wierszy w konkursie Wyciągi z Szuflady.
Na zestawy czekamy do 14 maja.

Kutnowski Dom Kultury ogłasza Konkurs Poetycki pn. WYCIĄGI Z SZUFLADY.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Kutna i powiatu Kutnowskiego. Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy, w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną zaklejoną kopertą – na której musi znaleźć się takie samo godło oraz wiek autora/autorki. Zaklejona koperta musi zawierać dane autora/autorki (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy, adres e-mailowy) oraz podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Kutnie lub powiecie kutnowskim.

Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:
1 kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat
2 kategoria – dorośli (powyżej 18 lat)

Na zestawy składające się trzech wierszy czekamy do dnia 23 kwietnia 2021. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XVII Festiwalu Złoty Środek Poezji (14-16 maja 2021). Laureatów poinformujemy wcześniej mailowo/telefonicznie.

Nagrodami w konkursie są:
– nagrody finansowe (1000 zł do podziału!)
– zestawy książek poetyckich
– publikacja nagrodzonych wierszy

Zestawy prosimy wysyłać / składać na adres:
Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno

Z dopiskiem na kopercie: WYCIĄGI Z SZUFLADY

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Olą Kołodziejek, mail: zlotysrodekatkdk [dot] net [dot] pl

Więcej szczegółów na stronie Kutnowskiego Domu Kultury.