Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

15.07.2024 14:00 - 16.07.2024 19:00

UWAGA - UPAŁ !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - upał/2
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Pałacowy Gierałty

Zespół Pałacowy Gierałty

Pałac został zbudowany w latach 1781–1785 przez Stanisława Kostkę Gadomskiego, właściciela Kutna, następnie był przebudowywany przez kolejnych właścicieli. Pierwotny układ zespołu pałacowego nawiązywał do wzorów palladiańskich i barokowo-klasycystycznych. Wystrój architektoniczny wnętrz i elewacji frontowej nosi cechy wczesnego klasycyzmu. W salonie przetrwały drewniane boazerie oraz kominek. W jednym z okien zachowały się resztki dawnych witraży ze scenami rodzajowymi, symbolizującymi pory roku.

Na osi podłużnej pałacu, po bokach, wznoszą się dwa wolno stojące pawilony piętrowe o dachach czterospadowych. Do naroży budynku głównego dobudowane były ćwierćkoliste galerie arkadowe, rozebrane przez Niemców w 1941 r. Wówczas to powstał, od północnej części zagłębiony, plac otoczony kamiennym murem, na którym odbywały się zloty Hitlerjugend. Za pałacem rozciągało się założenie ogrodowe w stylu angielskim o regularnym planie.

W pałacu gościli m.in.: Napoleon Bonaparte, car Aleksander I, Fryderyk August – król saski, Henryk Sienkiewicz, Charles de Gaulle.

W 2019 r. zakończyła się kompleksowa rewitalizacja zespołu pałacowego Gierałty

 dr J. Saramonowicz