Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Realna w Kutnie

Szkoła Realna w Kutnie

W 1905 r. z inicjatywy dr. A. Troczewskiego zawiązał się komitet organizacyjny budowy szkoły średniej. Po otrzymaniu placu na budowę, w marcu 1906 r. rozpoczęły się prace budowlane. W sierpniu 1906 r. szkoła przeszła pod zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej. Trudną sytuację finansową uratował hojny dar I. Jasiukowicza – właściciela Chodowa. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 2 IX 1907 r. Pierwszym dyrektorem szkoły został S. Chrupczałowski. Niestety po niecałych 4 miesiącach istnienia władze carskie zlikwidowały PMS i szkoła została zamknięta. W latach następnych szkoła działała jako 7-klasowa Szkoła Handlowa i 5-klasowa Szkoła Kupiecka.
W 1918 r. w miejsce Szkoły Kupieckiej utworzono ogólnokształcące gimnazjum. W czasie wojny obronnej w 1939 r. mieścił się tu wojskowy szpital, a po II wojnie światowej przez wiele lat I LO im. J.H. Dąbrowskiego, obecnie Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

dr J. Saramonowicz