Biuletyn Informacji Publicznej

Młyn motorowy

Młyn motorowy

Zbudowany w 1908/9 r., budynek murowany, trzypiętrowy, z dachem płaskim krytym papą. W okresie międzywojennym należał do firmy „A. Oliński i Spółka”. Od 1930 r. młyn dzierżawiony był przez firmę „Kutnowski Związek Handlowy dla Skupu i Sprzedaży Ziemiopłodów”.
Młyn początkowo poruszany był silnikiem koksowo-gazowym o mocy 160 KM, w latach 30. XX w. silnikiem elektrycznym, którego zdolność przemiałowa wynosiła 80 ton zboża na dobę. Młyn posiadał magazyn na 800 ton zboża. Po II wojnie światowej młyn został upaństwowiony i należał do „Państwowych Zakładów Zbożowych”, posiadał 28 par walców (18 par przedwojennych) i zdolność przemiałową ok. 140 ton zboża na dobę.

dr J. Saramonowicz