Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

15.07.2024 14:00 - 16.07.2024 19:00

UWAGA - UPAŁ !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - upał/2
Biuletyn Informacji Publicznej

Mauzoleum Mniewskich

Mauzoleum Mniewskich

Późnoklasycystyczna kaplica – mauzoleum rodziny Mniewskich, ostatnich właścicieli Kutna, fundatorów szpitala, „Nowej Oberży” i ratusza, została wybudowana na skraju parku ok. 1840 r. Budynek podpiwniczony na planie koła, nakryty kopułą z latarnią, posiada wejście w formie portyku ze schodami, zaś południowy portyk jest ślepy. W piwnicy umieszczony był drewniany ołtarz. Wnętrze zdobią klasycystyczne sztukaterie. Nad wejściem znajdowała się oblistwowana płyta, pierwotnie z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (obecnie orzeł bez korony).

Kaplica zaczęła pełnić swoją funkcję w 1857 r., kiedy to w jej krypcie pochowana została Walentyna Mniewska, a następnie w 1863 r. jej mąż Feliks. W II poł. XX w. nastąpiła dewastacja obiektu. Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 1969 r. otwarto w mauzoleum ekspozycję Muzeum Bitwy nad Bzurą, a w podziemnych kryptach umieszczono prochy żołnierzy. W latach 90. XX w. do kaplicy powróciły urny z symbolicznymi szczątkami W. i F. Mniewskich.

 dr J. Saramonowicz