Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

15.07.2024 14:00 - 16.07.2024 19:00

UWAGA - UPAŁ !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - upał/2
Biuletyn Informacji Publicznej

Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj”

Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj”

W 1890 r. Alfred Vaedtke przekształcił swój wcześniejszy warsztat w niewielką fabrykę maszyn rolniczych, specjalizującą się w wyrobie młocarń, maneży i sieczkarń. W 1919 r. zmieniła się nazwa z „Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych Alfred Vaedtke” na „Spółka Akcyjna Kraj, Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, dawniej Alfred Vaedtke”.
Pod koniec lat 20. XX w. dokonano kolejnej rozbudowy fabryki. W okresie światowego kryzysu gospodarczego nastąpiło ograniczenie produkcji, co powodowało strajki robotników. W 1931 r. rozpoczęto produkcję na potrzeby wojska. W 1938 r. w fabryce zatrudniano do 300 robotników. W czasie II wojny światowej fabryka pracowała na rzecz Niemców. Po wojnie znacjonalizowana fabryka wznowiła produkcję.
Do dzisiaj z pierwotnej XIX-wiecznej infrastruktury zachował się tylko budynek mieszkalno-biurowy przy ul. Wyszyńskiego, z ok. 1895 r., a w miejscu hal produkcyjnych powstało centrum handlowe.

dr J. Saramonowicz