Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Naczelnika Powiatu

Dom Naczelnika Powiatu

Wybudowany w I połowie XIX w. (przed 1826 r.) początkowo z przeznaczeniem na odwach (areszt). Klasycystyczny, pierwotnie na planie prostokąta, kryty dachówką, symetryczny siedmioosiowy z wejściem na środku w prostokątnej wnęce. Fasada poziomo boniowana, rozbudowana o siedem osi okiennych w kierunku północnym, ze skrzydłem w kierunku zachodnim. W II poł. XIX w. rozbudowany w kierunku północnym. Od 1837 r. budynek mieścił biuro komisarza obwodu gostyńskiego, następnie siedzibę naczelnika powiatu orłowskiego, a od 1867 r. – naczelnika powiatu kutnowskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego siedziba starostwa powiatowego w Kutnie.
Obecnie mieści się tutaj siedziba Urzędu Gminy Kutno.

dr J. Saramonowicz