Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Naczelnika Miasta

Dom Naczelnika Miasta

Wzniesiony w stylu klasycystycznym w I połowie XIX w., pierwotnie symetryczny, siedmioosiowy z wejściem na środku. Budynek na planie prostokąta, parterowy z oficynami z tyłu. Część frontowa dwutraktowa, z fasadą czteroosiową, w której wejście zlokalizowano na pierwszej osi. Fasada rozczłonkowana parami pilastrów w stylu jońskim, dźwigającymi gzyms koronujący. Nad wejściem tympanon. Dach dwuspadowy.

dr J. Saramonowicz