Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenia kombatanckie

Stowarzyszenia kombatanckie

 1. Kutnowskie Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Anytkomunistycznej
  ul. Toruńska 24D, 99-300 Kutno
 2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
 3. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
  ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 355 43 18
 4. Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP
  ul. Piłsudskiego 16, 99-300 Kutno
 5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
  Plac Marsz. J. Piłsudskiego 16, 99-300 Kutno
 6. Związek Sybiraków Koło w Kutnie
  ul. Braci Śniadeckich 11/14, 99-300 Kutno