Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66 - silny wiatr/1

Silny wiatr
Rodzaj ostrzeżenia meteorologicznego
Silny wiatr
Zakres obowiązywania
-

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1
Obszar: województwo łódzkie powiat kutnowski
Ważność: od godz. 03:00 dnia 03.11.2023 do godz. 09:00 dnia 03.11.2023
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego wschodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania: godz. 12:20 dnia 02.11.2023
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 łódzkie/kutnowski od 03:00/03.11 do 09:00/03.11.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h, SE.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66_ silny wiatr_1 z dnia 02.11.2023 r..pdf
159.48 KB Pobierz
pdf Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 154 wyd. o godz. 12_20 dnia 02.11.2023 r..pdf
304.54 KB Pobierz