Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  28.05.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały  Rady Miasta Kutno Nr XXXIV/314/21 z dnia 23 lutego  2021 r.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  Data zamieszczenia postępowania
  25.05.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) oraz  na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
  Więcej informacji
 • II przetarg ustny nieograniczony

  Data zamieszczenia postępowania
  25.05.2021
  Status
  Aktualne
  OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA  KUTNO  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej  położonej w Kutnie  przy ul. Sklęczkowskiej. 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:30, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 314. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 7 kwietnia 2021 r. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul.
  Więcej informacji
 • II przetarg ustny nieograniczony

  Data zamieszczenia postępowania
  25.05.2021
  Status
  Aktualne
  OGŁOSZENIE PREZYDENT  MIASTA  KUTNO  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej  położonej w Kutnie  przy ul. Sklęczkowskiej. 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:00, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 314. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 7 kwietnia 2021 r. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  24.05.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  17.05.2021
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały  Rady Miasta Kutno Nr XXXIV/315/21 z dnia 23 lutego  2021 r.
  Więcej informacji