Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości miejskich

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  22.02.2024
  Status
  Aktualne
  Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Kutno Nr LXXIX/727/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.
  Więcej informacji
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Lotniczej.

  Data zamieszczenia postępowania
  21.02.2024
  Status
  Aktualne
  PREZYDENT MIASTA  KUTNO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie   przy ul. Lotniczej. 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403. 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Lotniczej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Kutna obręb 3-Sklęczki numerem działki 573/6 o powierzchni 1,0580 ha.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat

  Data zamieszczenia postępowania
  07.02.2024
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat. Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwał Rady Miasta Kutno Nr LXXIX/729/24, Nr LXXIX/730/24, Nr LXXIX/731/24, Nr LXXIX/732/24, Nr LXXIX/733/24 z dnia 01 lutego 2024 roku ustala wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców: Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz  osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat

  Data zamieszczenia postępowania
  07.02.2024
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz  osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat. Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) ustala wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow. nier.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony

  Data zamieszczenia postępowania
  30.01.2024
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.   Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.
  Więcej informacji
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Data zamieszczenia postępowania
  05.01.2024
  Status
  Aktualne
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Kutno Nr LXXVI/676/23 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Więcej informacji