Biuletyn Informacji Publicznej

Inne instytucje gospodarcze

Inne instytucje gospodarcze

 1. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
  ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 254 29 51, 24 355 74 50, 24 355 74 53
  e-mail: arrkatkutno [dot] net [dot] pl
  www: http://www.arrk.kutno.net.pl

 2. Pogotowie wodociągowe
  ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 254 29 46

 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Kościuszki 12a, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 355 71 00

 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 254 29 46
  e-mail: biuroatpwik [dot] kutno [dot] pl
  www: http://www.pwik.kutno.pl/

 5. Regionalna Izba Gospodarcza
  ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 355 90 09

 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Kutnie
  ul. Narutowicza 39, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 253 36 68, 24 253 36 68
  e-mail: o-kutnoatpiorin [dot] gov [dot] pl
  www: http://www.piorin.gov.pl

 7. Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
  ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
  tel.: (+48) 24 355 23 46