Biuletyn Informacji Publicznej

Cykl przedsiębiorczy odc. 4 - Młyn A&S Jujka

Cykl przedsiębiorczy odc. 4 - Młyn A&S Jujka

Niniejszy materiał wideo jest kontynuacją projektów związanych z promocją lokalnej przedsiębiorczości zainicjowanych w czerwcu 2021 r. przy okazji Dania Przedsiębiorcy (21 czerwca).

Cały cykl realizowany jest we współpracy z kutnowskimi firmami i Muzeum Regionalnym w Kutnie.

Materiał został zrealizowany przez  Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego na zlecenie Urzędu Miasta Kutna. 

Czwarty odcinek opowiada o firmie Młyn A&S Jujka.