Biuletyn Informacji Publicznej

20 lat Podstrefy Kutno Łódzkiej SSE czyli krótka historia odrodzenia przemysłu w Kutnie

20 lat Podstrefy Kutno Łódzkiej SSE czyli krótka historia odrodzenia przemysłu w Kutnie

Formalnie Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała w 2001 r. Zajmowała wówczas powierzchnię nieco ponad 23 ha. Obecnie to ponad 130 ha objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej, kilkadziesiąt nowych firm oraz kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Utworzenie i funkcjonowanie Podstrefy Kutno jest w rzeczywistości zwieńczeniem konsekwentnie podejmowanych przez samorząd kutnowski działań, zapoczątkowanych po 1989 r.

Z okazji jubileuszu powstał niniejszy film dokumentalny. Przedstawiciele firm, samorządowcy, historycy opowiadają w nim o okolicznościach tworzenia dzielnicy przemysłowej, ustanowienia Podstrefy Kutno ŁSSE oraz własnych doświadczeniach związanych z tym przedsięwzięciem.